Home

Z czym wiąże się organizacja sztucznych lodowisk i stoków?

Super User

snow cannons 3178408 640Sztucznie pokrywane stoki narciarskie i lodowiska okazują się być nadzwyczajnie popularne wśród entuzjastów zimowych sportów, umożliwiając wykonywanie ich przez cały rok. Takowe obiekty nie wyłącznie świadczą rozrywkę entuzjastom, ale ponadto są konieczne dla zawodowych łyżwiarzy figurowych, narciarzy bądź triatlonistów. Niemniej ich budowa a także utrzymanie nierzadko obligują do korzystania z substancji uznawanych za niebezpieczne, między innymi do wytwarzania nienaturalnego śniegu albo ładowania systemów chłodniczych.

Tworzenie sztucznego lodu może wymagać stosowania substancji chłodzących, na przykład amoniak albo freon, które są określane jako niebezpieczne na co wskazują kody ADR (o których możesz poczytać więcej na https://dinudis.pl/blog/tablice-adr-oznaczenia/). Dlatego też osoby nadzorujące zarządzanie tymi obiektami muszą mieć podstawowe uprawnienia ADR, np. jak https://dinudis.pl/oferta/kurs-adr-podstawowy/, a także być przeszkolone w temacie właściwego używania, jak i magazynowania tych substancji.

Kursy ADR są przeznaczone dla ludzi działających w branży przewozowej i logistycznej, jak również dla tych, którzy są zaangażowani w nadzorowanie obiektów sportowych, takich jak na przykład sztuczne lodowiska bądź stoki narciarskie. Można znaleźć różne terminy kursów ADR, które umożliwiają chętnym posiąść potrzebną wiedzę i umiejętności związane z przepisami odnoszącymi się do przywożenia ładunków szkodliwych, włączając w to te niezbędnych przy wytwarzaniu sztucznego śniegu bądź utrzymania lodowisk.

Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych, a także kurs ADR na cysterny stają się konieczne dla osób zajmujących się nadzorowaniem miejsc sportowych, ponieważ duża liczba systemów chłodzenia wykorzystuje sprężone gazy lub też ciecze poddawane ciśnieniu. W ramach wspomnianych kursów uczestnicy rozwijają umiejętności bezpiecznego napełniania, składowania, jak także eksploatacji zbiorników ciśnieniowych, co jest ważne dla obwarowania bezpieczeństwa przy pracy.

kenworth 3270560 640Konieczne jest również odpowiednie mocowanie zbiorników a także przewóz substancji uznanych za niebezpieczne, by unikać wypadków, jak także niebezpieczeństw dla zdrowia ludzi i środowiska. W tym celu ważne jest przestrzeganie krajowych a także europejskich norm odnośnie bezpiecznego zajmowania się substancjami szkodliwymi, jak także cykliczne szkolenia personelu w kwestii reagowania na wypadek awarii lub wycieku materiału.